Met eigen 5G-netwerk is Zeebrugge klaar voor de toekomst

EN
NL
back
back to top
Met een eigen 5G-netwerk is Port of Zeebrugge klaar voor een veilige en groene toekomst. Van automatische drones en zelfrijdende voertuigen, tot onbemande schepen? Een veilige en ecologische haven op basis van datastromen? Door een privé 5G-netwerk uit te bouwen is Zeebrugge daar klaar voor. Sommigen praten erover. Anderen bestuderen het. In Zeebrugge is het werkelijkheid.

Datastromen

Data vormen een essentieel onderdeel van elke moderne operatie. Dat we een online besteld pakje kunnen traceren vinden we normaal.

Een haven, dat is één groot kluwen van goederen, mensenstromen, scheepsbewegingen en veranderende omstandigheden (meteo, getijden, …). Daarvan is alles te herleiden tot mathematische gegevens. Die cijfertjes moeten, op hun beurt, met computers in verbinding staan. Connectiviteit is wat alles vlot doet verlopen.

"Zeebrugge wilde niet alleen een veilig, betrouwbaar en volledig onafhankelijk netwerk, maar ook het snelst mogelijke netwerk."

Peter Merlevede

Haven Zeebrugge zocht naar een future-proof oplossing. "Glasvezel was geen optie," stelt ICT Manager Peter Merlevede. "Het verkrijgen van alle goedkeuringen zou een zee aan tijd kosten. Bovendien zouden straten en kaaien opengegooid moeten worden."

"Zeebrugge wilde niet alleen een veilig, betrouwbaar en volledig onafhankelijk netwerk, maar ook het snelst mogelijke netwerk," zegt Peter Merlevede. De oplossing? Het uitbouwen van een privé 5G-netwerk.

Zeebrugge ging scheep met Nokia en het Oostkamps bedrijf CityMesh voor de uitbouw van een ultrasnel draadloos netwerk. "Met een reactiesnelheid van 1 milliseconde klopt het privé 5G-netwerk de menselijke reactietijd van 200 milliseconden. Een zelfrijdende auto zal veel sneller remmen dan een auto met een mens achter het stuur," aldus de ICT Manager.
Die snelheid is van kapitaal belang bij het uitrollen van moderne toepassingen zoals geautomatiseerde drones, M2M (machines die direct met elkaar communiceren zonder menselijke tussenkomst), of VR- en AR-toepassingen.
Die snelheid is van kapitaal belang bij het uitrollen van moderne toepassingen, als geautomatiseerde drones, M2M (machines die direct met elkaar communiceren zonder menselijke tussenkomst), of VR- en AR-toepassingen.

Het uitrollen van het 5G-netwerk in de haven van Zeebrugge verloopt in twee stadia.

In de eerste fase werd de voorhaven aangepakt. Met het plaatsen van antennes op o.a. de radartoren en het havengebouw werd een driehoek gevormd die de ganse voorhaven dekt. Meer nog, omdat de antennes omnidirectioneel zijn, wordt ook een stuk op zee gecoverd.

De tweede fase voorziet de uitbouw van het 5G-netwerk in de achterhaven. Ook deze werken zijn bijna klaar.

Praktische toepassingen

Stap per stap worden praktische toepassingen uitgerold. Tegen 2021 zal het netwerk meer dan 100 eindpunten bevatten, zoals sensoren en veiligheidscamera's. De toepassingen zijn bijna eindeloos.

Momenteel wordt het 5G-netwerk gebruikt om de data- en -internetconnectiviteit te verbeteren op plaatsen die fysiek minder toegankelijk zijn voor de telecomoperatoren. Een eerste belangrijke applicatie is het binnenhalen van offshore data van de windmolenparken voor de kust, ten behoeve van Cwave/CityMesh.

Vanuit het Zeestation begeleidt Port Control het havenverkeer. Dankzij het privé 5G-netwerk is er een supersnelle connectie met de havenkapiteinsdienst.
Met 5G-camera's aan boord van de sleepboten zou men vanuit de havenkapiteinsdienst perfect kunnen zien hoe de sleepoperaties op zee veilig verlopen.
Het hele systeem is gebaseerd op drie pijlers: Clean Port, Safety Port en Digital Twin.

Onder de pijler 'clean port' ligt de focus bijvoorbeeld op het meten van de luchtkwaliteit in de haven, zodat bv. een vervuilend schip meteen kan getraceerd worden.

Door het permanent meten van het elektriciteitsverbruik binnen gebouwen van het havenbestuur kan een abnormale piek wijzen op een probleem, zodat meteen kan ingegrepen worden.

Een automatische drone die opstijgt bij een incident zoals bijvoorbeeld een reefercontainer die vuur vat, kan de brandweer helpen in het kader van de tweede pijler: 'safety port'.

Het hele systeem is gebaseerd op drie pijlers.

Gastankers gebruiken vaak vier tot vijf sleepboten. Met 5G-camera's aan boord, zou men vanuit de havenkapiteinsdienst perfect zien hoe de sleepoperaties veilig verlopen.

Ook bepaalde voertuigen zoals straddle carriers of wagens van kaaimeesters kunnen uitgerust worden met sensoren of camera's. Dan geef je een auto van een kaaimeester bijvoorbeeld een stel 'mobiele ogen', voor plaatsen waar er geen vaste camera's staan.

De toepassingen zijn immens. Dankzij 5G kan men in real-time observeren, analyseren en de nodige actie ondernemen.

De derde pijler is de 'digital twin'. Deze virtuele computerrepresentatie van een situatie zal van onschatbare waarde zijn voor het managen van een crisis door het Haven Coördinatie Centrum (HCC).

Zeebrugge future-proof

Het project dat in september 2019 werd gestart is van cruciaal belang voor de haven. Klanten zijn vragende partij. Het maakt een essentieel onderdeel uit van de toekomstige ontwikkelingen.
In de 'clean port' zullen sensoren de luchtkwaliteit meten, zodat bv. een vervuilend schip meteen kan getraceerd worden.
back to top